דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

אל ציבור משלמי המס בישראל,

רשות המסים מופקדת על גביית הכנסות המדינה המהוות את מקור המימון המרכזי לשירותי הממשלה לאזרחיה. על מנת למלא את תפקידה, פועלת הרשות להגברת האכיפה ולהעמקת הגבייה, לקידום חקיקה המתמודדת עם פרצות מס ולקידום מדיניות מיסוי הוגנת וצודקת תוך שמירה על חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל וצמצום הפערים בחברה.

בצד הגביה, כמנהל הרשות, אני רואה חשיבות גבוהה בשיפור השירות לציבור ובהגברת האמון הציבורי ברשות המסים. בתור משרתי ציבור, חובה עלינו לזכור את הציבור אותו אנו אמונים לשרת מידי יום, במתן שירות שוויוני, איכותי ויעיל. עלינו להשקיע בפישוט תהליכים, הפחתת בירוקרטיה בין הרשות לאזרח והגברת הזמינות והשקיפות.

בכדי להגשים את היעדים הללו נשקיע בהפיכת הרשות לגוף טכנולוגי ודיגיטאלי יותר, נשפר את ממשקי העבודה בתוך הרשות ובין הרשות לבין הציבור הרחב, נשקיע בצעדי אכיפה יעילים וממוקדים וזאת כדי להגיע לאוכלוסייה החייבת בדיוק הרב ביותר, יחד עם מתן שירות הוגן שוויוני ויעיל.

כחלק מהמהלכים שמקדמת הרשות לשיפור השירות לציבור והעמדת האזרח במרכז, השקנו לאחרונה את אתר רשות המסים החדש בפורמט האחוד של אתרי הממשלה gov.il. באתר ניתן למצוא מגוון שירותים ובהם כלים לביצוע תיאום מס, חישובי מס, תשלומי מס וטפסים למיניהם. באתר גם מפורסמות הנחיות מקצועיות, מדריכים, חוזרים ועוד. לראשונה עלה באתר גם איזור אישי בו ניתן למצוא פרטים על תיקי המס, תכתובת מול הרשות, תיאומי

מס שהונפקו וכשבקרוב יתווספו אליו פרטי מידע רבים נוספים. כתובת האתר: go.gov.il/taxes

דברי ההסבר המפורטים בחוברת "דע את זכויותיך" יהיו לעזר בידיכם, בעת מילוי הדוח השנתי. ההסברים בחוברת מעודכנים ומתאימים לחוקים התקפים בשנת המס 2019, והם כוללים את התיקונים לפקודת מס הכנסה עד תיקון מספר 250 של הפקודה מיום 13.1.19.

אני מפנה תשומת לב ציבור העצמאים במדינה לחקיקה המחייבת אותם בהפקדות לפנסיה החל משנת 2017. בדיקת החובה להפקדה תהיה על פי הנתונים אותם מילאו העצמאים בדוח השנתי שהוגש למס הכנסה.

דיווח מלא ונכון על ההכנסות ותשלום המס במועד מבטיחים את מימון השירותים שמעניקה המדינה לאזרחיה ומאפשרים לאזרח למצות את הזכויות המגיעות לו. מילוי הדוח השנתי כנדרש והגשתו במועד, יבטיחו טיפול יעיל ומהיר, ימנעו הטלת קנסות ויקצרו את תהליך החזרת יתרות זכות המגיעות למגישי הדוח, ללא עיכובים. נשמח לעמוד לרשותכם בלשכות ההדרכה ובמשרדי מס הכנסה ברחבי הארץ למתן הדרכה והסברים נוספים, ככל שיידרשו.

בכבוד רב

ערן יעקב

מנהל רשות המסים בישראל

חתימה

 

 

 

הדברים המובאים בחוברת זו הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק או הוראות נוהל שנקבעו

חזרה

קרדיטים

עריכה:

מינה גולן – רו''ח ירון מילמן – רו''ח

המערכת:

אלי בן גיגי
אלון גול
מינה גולן – רו''ח
יוסף ויסברג – רו''ח
רחל חי עזרא
רפי טוינה – עו''ד
ורד טננבוים – רו''ח
צורי כנזי - משפטן
ירון מילמן – רו''ח
יואב משה – רו''ח
הדר שטרית – רו''ח
ד''ר אילן שפר

הוצאה לאור:

אלי בן גיגי – אגף דוברות, תקשורת והסברה, רשות המסים בישראל

סימנייה