דילוג לתוכן

מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2020

חזרה

לקוחות נכבדים

הגשת הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין באופן מלא ובמועד וכן תשלום המס בזמן מבטיחים את מימון השירותים שמעניקה המדינה מחד גיסא, ואת מילוי חובותיכם האזרחיות מאידך גיסא ומשכולם משלמים מס- כולנו משלמים פחות.

דיווח מלא ונכון מאפשר לנו להעניק לכם שירות יעיל ומהיר.

לאור העובדה שחוק מיסוי מקרקעין כולל סעיפי חוק רבים ומורכבים וכיוון שמקרקעין מהווים נכס בסיסי ומהותי כמעט בכל בית אב, מצאנו לנכון לרכז את עיקרי החוק בחוברת הדרכה זו.

המדריך יתעדכן מפעם לפעם בהתאם לצורך והוא יפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים כך שיהיה נגיש ומעודכן בזמן אמת. אני מאמין כי המדריך יסייע בהבנת החוק ובידיעת החובות והזכויות כמוכר/רוכש זכות במקרקעין.

באתר הרשות ניתן למצוא כלים לחישוב מס רכישה ומס שבח, אפשרות לתשלומי מסים, טפסים, מדרגות חישוב מס מעודכנות, הודעות והסברים נוספים.

כמו כן, בהמשך למדיניותה לשיפור השירות וצמצום הליכים ביורוקרטים, השיקה רשות המסים בישראל מערכת מקוונת לעורכי דין מייצגים במיסוי מקרקעין – מערכת "שבח-נט", המאפשרת למייצגים שיש באמתחתם ''כרטיס חכם'' קשר און-ליין דו כיווני זמין ומקיף במסגרתו יוצגו בפני

המשתמש כל הנתונים הרלוונטיים לשומה בה הוא מופיע כמייצג במרשמים לרבות האפשרות לשלם ולהדפיס אישור מסים. כתובת האתר: go.gov.il/taxes

יישום חדש שנכנס לשימוש באמצעות מערכת המייצגים הוא יישום המאפשר הגשת הצהרה ומסמכים נלווים באמצעות קשר בין מחשבי וזאת כחלק מיישום הוראות סעיף 76א לחוק ותקנות הדיווח המקוון בדבר קביעת חובת הגשת הצהרה ומסמכים באופן מקוון החל מיום 01/12/2017. כמו כן ניתן להגיש כרשות באמצעות המערכת השגה ובקשת תיקון שומה.

במהלך שנת 2020 יסתיים פיתוח מערכת כוללנית להגשת השגות/בקשות תיקון שומה באופן מקוון ובהתאם תקבע חובת הגשה באופן זה בלבד.

הדיווחים המקוונים במסמ"ק יצרו תיק ללא נייר וייעלו את הקשר בין המייצג למשרד האזורי וכפועל יוצא יקצרו את זמן עריכת שומת המנהל והנפקת אישורי מסים.

נשמח לעמוד לרשותכם במתן הדרכה והסברים נוספים באתר הרשות באמצעות מרכז התמיכה הטכני, טלפון: 02-5656400, *4954.

 

בכבוד רב

ערן יעקב

מנהל רשות המסים בישראל

 

***

עריכה: שוקי שרצקי, אלי בן-גיגי
בהוצאת : מחלקת שומת מקרקעין והאגף לדוברות, תקשורת והסברה

מהדורה שתים עשרה - פברואר 2020

מבוא

חוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (ובשמו הקודם חוק מס שבח מקרקעין) נכנס לתוקפו ביום 22/8/1963. במהלך השנים תוקן החוק מספר רב של פעמים והוא הותאם לשינויים הכלכליים, לשינויים במבנה העסקאות ולהתפתחות בשוק הנדל"ן.

ע"פ החוק, מוטל על מוכר זכות במקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין מס שבח ואילו על הרוכש מוטל מס רכישה.

בארץ פרוסים 10 משרדי מסוי מקרקעין אזוריים שתפקידם יישום הוראות החוק,נהלי העבודה והוראות הביצוע בתחום שיפוטם.

במדריך זה נסקור את הוראות החוק ונהלי העבודה הקשורים למכירת/רכישת זכות במקרקעין, את חובות המוכר והרוכש בכל הקשור להגשת הצהרה ותשלום המס ואת זכויותיהם להקלות ופטורים.

המדריך נועד לסייע למי שבכוונתו למכור או לרכוש זכות במקרקעין או למי שכבר ביצע עסקה ומבקש לבחון את השומה שנערכה לו.

המדריך כולל הסברים לגבי מהות החוק, סוגי המסים החלים בעסקה ואופן חישובם (כולל דוגמה מספרית), מועדי תשלום המס והטפסים שבאמצעותם יש להצהיר על מכירה/רכישה.

החוק מאפשר ייצוגכם על ידי עורך דין בכל הליכי השומה או על ידי רואה חשבון/יועץ מס בהליך השגה בכל הקשור לחישוב המס בלבד (ייצוג על ידי רואה חשבון/יועץ מס כאמור, הנו בתנאי שהנכם חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה והמכירה חייבת במס). יחד עם זאת, כל מוכר/רוכש רשאי לייצג את עצמו מול משרדי מסוי מקרקעין ולשם כך ראינו לנכון להביא בפניכם את המידע שבמדריך.

האמור במדריך מעודכן להוראות החוק נכון ליום 16.1.2020

 

***

הדברים המובאים במדריך זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

סימנייה