דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ט - טבלה 3

רשימת הישובים אשר המתגוררים בהם זכאים להנחה מהמס לגבי הכנסה שאינה עולה על סכום שנקבע

פרק ט - טבלה 4

רשימת הישובים אשר המתגוררים בהם זכאים להנחה מהמס לגבי הכנסה שאינה עולה על סכום שנקבע - המשך

סימנייה