דילוג לתוכן

דע את זכויותך 2019

פרק ט - טבלה 7

רשימת הישובים אשר המתגוררים בהם זכאים להנחה מהמס לגבי הכנסה שאינה עולה על סכום שנקבע - המשך

פרק ט - טבלה 8

רשימת הישובים אשר המתגוררים בהם זכאים להנחה מהמס לגבי הכנסה שאינה עולה על סכום שנקבע

סימנייה